สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

แจ้งเตือนจากระบบ (อ่านก่อนเริ่มใช้งาน)

1.โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบ ช่วงเวลา 03.00 น. - 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำรายการ

2.การเข้าสู่ระบบครั้งแรก รหัสผ่านจะเป็นรหัสเดียวกับเลขบัตรประชาชน หากลืมรหัสผ่านให้งานบุคลากรที่ผู้ใช้สังกัดในการรีเซ็ตรหัสผ่าน

3.การเข้าสู่ระบบของระบบ training.r-hrd.net และ ระบบ rtraining.net จะใช้รหัสผ่านเดียวกับการลงทะเบียนระบบ idplan

4.กรณีเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีชื่อผู้ใช้ในระบบ ให้ผู้ใช้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบ HR-VEC (ในส่วนของข้อมูลอัตรากำลังเท่านั้น) ให้เรียบร้อยก่อน เพราะข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกเชื่อมโยงกับระบบ HR-VEC