สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

แจ้งเตือน

คุณมีชื่ออยู่ใน ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การทำรายการนี้จะเปิดให้เฉพาะ ครู ที่เข้ามาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ

สถานะ ปิดระบบ ใช้งาน ยังไม่เปิดระบบ

No data available